Garantii

Garantii

 • Meie toodetel on GARANTII 2 AASTAT.
 • Garantii aluseks on arve.
 • Garantii ajal ilmnenud defektidest peab Ostja esitama kirjalikult pretensiooni, saates selle e-postile:  info@isemeistrid.com.

Garantii alla ei kuulu:

 • Mööbli loomulik kulumine ja pleekimine.
 • Kergesti purunevad materjalid (klaas jne).
 • Puidu tekstuuri ja värvitooni erinevus.

Garantii katkeb:

 • Mööblit pole kasutatud vastavalt otstarbele ning kasutusjuhendi nõudeid ja soovitusi on eiratud.
 • Mööblile on lisatud algselt mitte ettenähtud detaile.
 • Mööbli vigastused on tekkinud selle oskamatu käsitlemise, hoidmise või transportimise tagajärjel.
 • Mööblit on ostja või kolmandate isikute poolt remonditud.
 • Mööblit on valesti hooldatud.